LoginLindnerjev prej Katernjakov križ

Foto: Ana Beno 2010

Lindnerjev križ

Lindnerjev prej Katernjakov križ - Slika 1

Foto: Ana Beno 2010

Lindnerjev križ

Lindnerjev prej Katernjakov križ - Slika 2

Foto: Ana Beno 2010

Lindnerjev križ, niša

Lindnerjev prej Katernjakov križ - Slika 3

Foto: Ana Bezek 2010

Lindnerjev križ, Frančišek Asiški

Lindnerjev prej Katernjakov križ - Slika 4

Foto: Ana Bezek 2010

Lindnerjev križ, Dobri pastir

Lindnerjev prej Katernjakov križ - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Družinska kapela zaprtega tipa stoji na vzhodni strani Dvorca, na posestvu družine Lindner. Na vrhu štirikapne, piramidne strehe stoji železni križ. Krita je s skodlami. Fasado zaključuje stopničasto oblikovan venčni zidec. Niša na pročelju je polkrožno zaključena in v celoti zavarovana z železno ograjo. Kapelica je iz obeh strani poslikana, v notranjosti pa je križ z Jezusom ter marmorna spominska plošča. Kapela je s pročeljem orientirana proti jugu.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na tem mestu je prej stal lesen križ. Družina Lindner se je iz Nemčije preselila na avstrijsko Koroško in v zahvalo, ker so našli lep in prijeten prostor za bivanje, so postavili kapelo.
Družina pripada evangeličanski cerkvi in na posvetitvi kapele leta 1985 sta bila prisotna tako evangeličanski pastor kot katoliški kanonik. Zaradi njihove vere, so si za eno izmed fresk na zunanjosti kapele izbrali motiv glavnega evangeličanskega psalma »Gospod je moj pastir«. Zanimivo je, da je na sliki upodobljena tudi črna ovca. Le to je umetnica pobarvala na pobudo enega izmed sinov družine Lindner, ki je v šali rekel, da je on črna ovca družine. Motiv svetega Frančiška Ašiškega pa so izbrali kot veliki ljubitelji živali, kar je bil tudi Frančišek sam.
V kapeli pa sta tudi žari dveh pokojnih družinskih članov.

Upodobljeni motivi / napisi

Pročelje: v niši je lesen križ s kovinskim Kristusom. Pod njim je spominska plošča z napisom.
Zunanje stene: levo - Jezus dobri pastir; desno - sv. Frančišek Asiški

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Geografska določitev lege

Stoji na posestvu družine Lindner, prej p. d. Katernjak; ob pešpoti proti Baškemu jezeru, Dvorec 2.
Höfling 2
9584 Finkenstein/Bekštanj

Čas nastanka

1985

Lastnik / Varuh

Družina Lindner

Povezave k leksikonu