LoginMežnarjev križ Zagoriče

Foto: Ana Beno 2011

Mežnarjev križ

Mežnarjev križ Zagoriče - Slika 1

Foto: Ana Bezek 2010

Mežnarjev križ

Mežnarjev križ Zagoriče - Slika 2

Foto: Usi Sereinig 2010

Mežnarjev križ

Mežnarjev križ Zagoriče - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Lesen križ stoji na obrobju Gorič.
Na njem je lesena poslikana tablica, ki spominja na nesrečni dogodek, ki se je zgodil v bližini. Dvokapna streha je krita s pločevino.
Prost dostop, naravnan je proti SZ.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na tablici vidimo naslikano nesrečo iz leta 1893, ko je padel s hruške Matevž Kazianka in si zlomil tilnik.

V bližini križa so še vidni ostanki terične jame, kjer so nad ognjem segrevali lan, preden so ga lahko strli. S teritvijo so iz lanenih stebel pridobivali predivo.

Upodobljeni motivi / napisi

Slika na tablici prikazuje padec Matevža Kazianka iz hruške. V vrhu slike je upodobljen križani ter pod njim Mati Marija in Janez. Napis:
»Alle vorbeigehenden werden ersucht für die Seele des Mattheus Kazianka ein Vater unser zu beten ….« (Vsi mimoidoči so naprošeni, da zmolijo očenaš za dušo Matevža Kazianke …)

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Geografska določitev lege

Križ stoji na obrobju Zagorič, ob cesti proti Škocjanski gori.

Čas nastanka

1893

Povezave k leksikonu