LoginSpomenik za padle brambovce

Foto: Uši Sereinig 2011

Spomenik za padle brambovce

Spomenik za padle brambovce - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2011

Spomenik za padle brambovce, napisi

Spomenik za padle brambovce - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2011

Spomenik za padle brambovce, imena padlih

Spomenik za padle brambovce - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2011

Spomenik za padle brambovce

Spomenik za padle brambovce - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Napisna tabla v kamnitem okvirju (pilastra in šilasti lok). V trikotnem polju je Koroški križ, ki je prav tako izklesan iz kamna. Gredo pred spomenikom obdaja železna mrežasta ograja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Natančnejše okoliščine doslej še niso znane.

Upodobljeni motivi / napisi

Napisi v nemščini:
Unser letzter Gedanke Heimat warst du
(Domovina, ti si bila naša zadnja misel)
Den letzten Toten des Kärntner Abwehrkampfes 1918–1920
(Zadnjim mrtvim koroškega brambovskega boja 1918–1920)

Gasilec Arnold Ehrlich
Komandir voda Peter Pölzeder
Korporal Josef Pfeifer
Padli 20. junija 1919 v Ledincah

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Geografska določitev lege

Na vzhodni zunanji strani podružnične cerkve sv. Gregorja v Spodnjih Borovljah.

Lastnik / Varuh

Koroška brambovska zveza (Kärntner Abwehrkämferbund), krajevna skupnost Jepa

Povezave k leksikonu