LoginFreske na cerkvi v Šentjobu

Foto: Ana Beno 2011

Križanje

Freske na cerkvi v Šentjobu - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2011

Sv. Krištof

Freske na cerkvi v Šentjobu - Slika 2

Foto: Ana Bezek 2011

Sončna ura

Freske na cerkvi v Šentjobu - Slika 3

Foto: Johann Jaritz 2011

Cerkev sv. Joba

Freske na cerkvi v Šentjobu - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Freska z motivom Kristusovega križanja se nahaja nad manjšim stranskim vhodom na severni strani cerkve. Levo je baročni sv. Krištof po vzoru verjetno poznogotskega predhodnika.
Freska sončne ure se nahaja na južni zunanji strani stolpa (zvonika) cerkve.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotno gotska freska križanja je bila kasneje večkrat preslikana. Ena plast preslikave je bila odstranjena in je sedaj vidna v mrtvašnici na Brnci. Cerkev so prezidali, zato je del freske uničen, namesto nje pa so vzidali okno.

Upodobljeni motivi / napisi

Križanje, poleg križa tudi Marija in sv. Janez;
sv. Krištof;
sončna ura

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Evidenčna številka dediščine

ObjektID: 63055

Geografska določitev lege

Na zahodnem koncu Šentjoba.

Čas nastanka

Krištof: barok; sončna ura: verjetno pozna gotika

Lastnik / Varuh

Fara Brnca