LoginNagrobni spomenik štebenskih duhovnikov

Foto: Ana Bezek 2910

Nagrobni spomenik štebenskih duhovnikov

Nagrobni spomenik štebenskih duhovnikov - Slika 1

Foto: Ana Bezek 2010

Nagrobni spomenik štebenskih duhovnikov, Dobir pastir

Nagrobni spomenik štebenskih duhovnikov - Slika 2

Foto: Ana Bezek 2010

Nagrobni spomenik štebenskih duhovnikov, večjezični napis

Nagrobni spomenik štebenskih duhovnikov - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Nagrobni spomenik z zlatim posvetilom in izklesano podobo Jezusa Dobrega pastirja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Tu sta pokopana duhovnika, ki sta nazadnje službovala v fari Šteben: Johann Oschgan in Filip Millonig

Filip Millonig (1907–1987) je prihajal iz Zahomca na Zilji. Študij teologije je začel l. 1926 v Ljubljani in ga končal v celovškem semenišču. Služboval je po raznih farah, l. 1947 je prevzel faro Šteben in bil tukaj do svoje smrti župnik. Poleg tega je opravljal številne naloge: Med drugim je bil tajnik, vodja in direktor slovenskega oddelka Dušnopastirskega urada ter glavni urednik Nedelje. L. 1941 ga je gestapo aretirala, nato pa je bil premeščen na nemške fare na Koroškem. Po vojni je bil soustanovitelj Mohorjeve družbe, ki je bila razpuščena pod nacistično oblastjo. Millonigu so l. 1980 podelili visoki naziv papeškega častnega kaplana in se je lahko imenoval monsignor.

Upodobljeni motivi / napisi

MEIN LEBEN FÜR MEINE FREUNDE

Priester im Dienste des Guten Hirten
Duhovnika v službi Dobrega Pastirja
Philipp Millonig Pfarrer – Dechant – Domkapitular
* 30. 8. 1907 – 29. 6. 1931 + 11.2.1987
Johann Oschgan Pfarrer
* 1883 – 1909 + 1957
Ego sum resurrechio et vita
Jaz sem vstajenje in življenje
Ich bin die Auferstehnung und das Leben
Jo 11.25

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Geografska določitev lege

Na zunanji steni cerkve v Štebnu.

Lastnik / Varuh

Fara Šteben