LoginStara mrliška vežica v Ločah

Foto: Ana Bezek 2011

Stara mrliška vežica v Ločah

Stara mrliška vežica v Ločah - Slika 1

Foto: Ana Beno 2011

Stara mrliška vežica v Ločah

Stara mrliška vežica v Ločah - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Manjša zidana hiša z dvokapno streho in vhodom na čelni strani je nekdaj služila za mrtvaško vežico. Manjša okna dovajajo nekaj svetlobe v notranjost.

Legenda, zgodovina, pravljica

Mrliška vežica je bila namenjena samo za posebne ljudi. Danes je v njej spravljeno pokopališko orodje.

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Geografska določitev lege

Stoji na južni strani pokopališča v Ločah.

Čas nastanka

V začetku 20. stoletja.

Lastnik / Varuh

Fara Loče