LoginTovarna testenin

Foto: Ana Beno 2011

Nekdanja rudniška hiša in stanovanjska hiša

Tovarna testenin - Slika 1

Foto: Johann Jaritz 2011

Nekdanja rudniška hiša

Tovarna testenin - Slika 2

Foto: Ana Beno 2011

Vhod

Tovarna testenin - Slika 3

Foto: Ana Beno 2011

Markt Cafe

Tovarna testenin - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Večji kompleks zgradb vključuje tovarno, prodajalno, gostilno, domovanja, elektrarno in spomeniško zavarovano nekdanjo rudniško hišo, z lepim, kovanim izveskom nad vrati.

Legenda, zgodovina, pravljica

Konec 16. stoletja sta tukaj brata Jakob in Wolfgang Paul ustanovila fužino. Prihajala sta iz nemških dežel in bila protestanta. V času protireformacije sta morala Koroško spet zapustiti, ker nista hotela opustiti evangeličanske vere. Nato je tu obratoval mlin, nadalje so tu kuhali žganje in proizvajali kvas. Leta 1909 je celotni kompleks kupila družina Gregori iz Bozna in tukaj ustanovila tovarno testenin. Šteje za najstarejšo tovarno testenin v Avstriji (ustanovljena 1882 v Boznu).
Po naročilu Kulturnega centra univerze v Celovcu tovarna testenin v Bekštanju proizvaja tudi BUHŠTABENZUPE, črke s slovenskimi črkami č, ž, š kot jušno zakuho.

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Evidenčna številka dediščine

ObjektID: 74527 (Ehemaliges Gewerkenhaus)

Geografska določitev lege

Dva kilometra zahodno od Bekštanja.
Warmbaderstraβe 34
9585 Müllnern/Mlinare

Čas nastanka

Konec 16. stol.