LoginUrharjeva kapelica

Foto: Ana Beno 2011

Urharjeva kapelica

Urharjeva kapelica - Slika 1

Foto: Ana Bezek 2011

Urharjeva kapelica, zatrep

Urharjeva kapelica - Slika 2

Foto: Ana Bezek 2011

Urharjeva kapelica, glavna niša

Urharjeva kapelica - Slika 3

Foto: Ana Beno 2011

Urharjeva kapelica, sv. Mihael

Urharjeva kapelica - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Zidana kapelica je krita s pločevinasto dvokapno streho. Ostrešje ni vidno, saj streho in kapelico povezujejo strešni zidci. Notranjost je ločena z leseno ograjo. V notranjosti so tri niše, dve sta poslikani ena pa je zaprta z lesenimi deskami.
Je jugozahodno orientirana. Dostop je preko zasebnega dvorišča.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelico je v zahvalo za varno vrnitev iz vojske postavil Jokej (Jakob) Koren.

Upodobljeni motivi / napisi

Pročelje: slika Jezusa, spodaj napis
ERBAUT AUS DANKBARKEIT 1955 (Zgrajena iz hvaležnosti)
V notranjosti je v osrednji niši poslikava z motivom svete Družine, v levi niši pa motiv svetega Mihaela.

Občina

Bekštanj/Finkenstein

Geografska določitev lege

Kapelica stoji na vzhodni strani posesti pri p. d. Urharju, Spodnje Rute 18 oz. 28.
Untergreuth/Spodnje Rute 28
9582 Untergreuth/Spodnje Rute

Čas nastanka

1955

Umetnik / Umetnica

Gottfried Sichhoker ?

Lastnik / Varuh

Družina Koren

Povezave k leksikonu