Login„Matijevo“ znamenje

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 1991

„Matijevo“ znamenje - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

„Matijevo“ znamenje - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

„Matijevo“ znamenje - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

„Matijevo“ znamenje - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

„Matijevo“ znamenje - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

„Matijevo“ znamenje - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

„Matijevo“ znamenje - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Približno 1 km zahodno od Krke se dviguje znamenje sredi travnika ob robu ceste Reichenhausstraße.
Zgradba: Na kvadratičnem podstavku s tremi stopnicami stoji osmerokotni trup, ki nosi kubični tabernakelj. Zelo plitve kvadratične niše segajo skoraj do robov tabernaklja. Nad polkrožnimi loki niš je še nekoliko zida, preden se začne streha. Znamenje so l. 1986 obnovili, l. 1992 so naredili oporni zid in nekdanjo pločevinasto streho zamenjali z lepimi kamnitimi ploščicami. Na vrhu piramidaste strehe stoji razpelo.

Na tem mestu je bilo nekoč razpotje, od koder je ena izmed poti vodila proti severu čez goro Kreuzberg v Grades v Metnitztalu in ena proti jugu k reki Krki. Današnja deželna cesta poteka nekoliko severneje.

Znamenje je pod zaščito spomeniško varstvene službe.

Prost dostop

Legenda, zgodovina, pravljica

Znamenje je 26. decembra 1451 omenjeno v krškem kartularju, ko je škof Janez Krški dokumentiral svojo poravnavo s krškem kapitljem.
Stara krška cesta je zavila pri tem križu proti juhozahodu čez krški most v Reichenhaus.

Upodobljeni motivi / napisi

V 20. stoletju so niše krasile več desetetij nepomembne slike na pločevinastih tablah: na severu Peter in Pavel, na vzhodu Marija, na jugu Kristus s trnovo krono in na zahodu sv. Trojica. Znamenje je imelo pločevinasto streho s preprostim okroglastim zaključkom. Leta 1968 so znamenje obnovili in Ria Mels-Coloredo ga je poslikala z naslednjimi svetopisemskimi prizori: Na severu: sv. Trojica, na vzhodu: Peter in Pavel, na jugu: kronanje s trnjem, na zahodu: sv. Hema Krško s krško stolnico v ozdadju.

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Matijevo znamenje stoji ob cesti Reichenhausstraße, pribl. 1 km zahodno od Krke sredi travnikov.
Reichenhausstraße
9342 Gurk

Čas nastanka

Prvič omenjeno 1451 v krškem kartularju

Umetnik / Umetnica

Ria Mels-Coloredo

Lastnik / Varuh

Tržna občina Krka

Povezave k leksikonu