LoginKulturni dom

Foto: Archivfoto Gemeinde Gurk

Nekdanja žaga stolnega kapitlja pred prenovo

Kulturni dom - Slika 1

Kulturni dom

Kulturni dom - Slika 2

Kulturni dom

Kulturni dom - Slika 3

Foto: Archivfoto Gemeinde Gurk 2006

Kulturni dom

Kulturni dom - Slika 4

Foto: Archivfoto Gemeinde Gurk 2006

Kulturni dom, strešna konstrukcija

Kulturni dom - Slika 5

Foto: Archivbild Gemeinde Gurk 2006

Kulturni dom, muzej

Kulturni dom - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2006

Kulturni dom, oznaka

Kulturni dom - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

V poslopju nekdanje žage sredi Krke je poleg drugih najemnikov od leta 1998 tudi spominski prostor volksdeutscherjev, pregnanih po drugi svetovni vojni in ki so se naselili na Koroškem.
Poimenovali so jo Kulturstätte der Heimat – Kulturni dom "domovine".
Visoka masivna zgradba s strmo streho je bila v 17. stol. verjetno kašča, današnji videz pa je dobila po požaru leta 1820 in ima zanimivo streho iz prve polovice 19. stoletja. Na zatrepu so prečno pravokotne odprtine z opečnato mrežo. Na JV voglu je kamniti grb graditelja stolnega prošta Johannes V. (Wolfgang Lichtenstock von Liechtenheim 1688–1692). V 19. in 20. stol. je poslopje služilo za žago, 1992 ga je kupila občina in sanirala.
Stavba je spomeniško zavarovana.

Legenda, zgodovina, pravljica

Stavba je služila za gospodarsko poslopje in verjetno tudi kot kašča za dajatve podložnikov. 1900 se je v njej naselil obrat za proizvodnjo strojil iz lubja, ki jih je uporabljala usnjarska industrija. Od 1933 do 1992 je v njej delovala žaga, stavba pa je bila last stolnega kapitlja. 1992 jo je kupila občina in v njej uredila tudi prostor (muzej) za po drugi svetovni vojni pregnane Nemce.

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

V centru Krke, poleg škratovega parka (Zwergenpark).
Hemmaweg 5
9342 Gurk

Čas nastanka

17. stoletje

Lastnik / Varuh

Občina Krka

Povezave k leksikonu