LoginFužina in skladišče oglja »Unterer Hammer«

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Skladišče oglja

Fužina in skladišče oglja »Unterer Hammer« - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Skladišče oglja

Fužina in skladišče oglja »Unterer Hammer« - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Fužina

Fužina in skladišče oglja »Unterer Hammer« - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Fužina

Fužina in skladišče oglja »Unterer Hammer« - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Gospodarsko poslopje

Fužina in skladišče oglja »Unterer Hammer« - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Stara kmečka hiša

Fužina in skladišče oglja »Unterer Hammer« - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Fužina in skladišče oglja sta od 90. let 20. stoletja v lasti družine Trattnig. Čez njihovo dvorišče poteka meja med občino Straßburg in Krko. Taka spada nova stanovanjska hiša k Straßburgu, vse druge stavbe pa h Krki.
Zanimivo je da so stavbe (fužina, skladišče in hlev) postavljene vzporedno druga ob drugi. Skladišče za oglje je prvotno imelo na zahodni in vzhodni strani velika vrata (medtem zazidana), da so s konjsko vprego lahko peljala skozi in so oglje lažje raztovorili.
Javno dostopno.

Legenda, zgodovina, pravljica

Od približno 1400 je bila v Krki železarska industrija, do leta 1871 je stolni kapitelj imel tu dve fužini. Tudi fužina »Unterer Hammer« je bila povezana z eno od njih.
Od fužinskega obrata, ki so ga opustili 1871, stoji še glavna stavba. Tukaj je Anton Fleischhaker (1855–1915) leta 1889 začel proizvajati polproizvod za papirno industrijo, ki so ga največ izvažali v zgornjo Italijo. Po njegovi smrti je firmo (lesno brusilnico) prevzel sin Friedrich (1891–1977) in obstajala je do leta 1970. V 90. letih 20. stol. je nekdanjo fužino in skladišče kupila družina Trattnig.

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Pri p. d. Unterer Hammer (Spodnja fužina); St. Johann 6
Hammerweg
9342 Gurk

Lastnik / Varuh

Druž. Trattnig, p. d. Unterer Hammer (Spodnja fužina

Povezave k leksikonu