LoginMarschnigov križ

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Marschnigov križ

Marschnigov križ - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Marschnigov križ

Marschnigov križ - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Marschnigov križ

Marschnigov križ - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Marschnigov križ, zadnja stran

Marschnigov križ - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Marschnigov križ

Marschnigov križ - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Marschnigov križ

Marschnigov križ - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Stoji ob pomembnem križpotju in obenem označuje vzhodno mejo posestva Marschnig. Od tu vodijo poti v Pisweg, Dörfl, Zabersdorf in Zedl, Leiten, sotesko rudnikov in dalje v Meiselding ter Wimitzgraben.
Križ ima valovito streho, kar da sklepati, da je bil postavljen v sedanji obliki verjetno na začetku 20. stoletja. Zadnjič so ga obnovili v 80. letih 20. stoletja.
Orientiran je proti vzhodu, javno dostopen.

Legenda, zgodovina, pravljica

Od nekdaj vodi »Hemina pot«, stara romarska pot, iz območja Šentvida v Krko na grob koroške deželne zavetnice, skozi kraj Dörfl mimo Marschnigovega križa. Tu mimo gredo še vedno romarji okrog sv. Vida (15. 6.) proti Krki. Verjetno je bila ta cesta v uporabi že v rimskih časih.
Marschnigov križ je služil za počivališče pri pogrebih, a tudi za kot za splošno srečavanje prebivalcev.
Na kmetiji p. d. Marschnig je že od leta 1821 lastnica družina Surtmann

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo, rezljan korpus

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Neposredno ob cesti, ob odcepu za Dörfl.
Dörfl 6
9342 Gurk

Lastnik / Varuh

Druž. Surtmann, p. d. Marschnig

Povezave k leksikonu