LoginKremserjev križ

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kremserjev križ

Kremserjev križ - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Kremserjev križ

Kremserjev križ - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Kremserjev križ

Kremserjev križ - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Kremserjev križ, razpelo

Kremserjev križ - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Kremserjev križ, razpelo

Kremserjev križ - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Kremserjev križ, spominska tabla

Kremserjev križ - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Kremserjev križ, spominska tabla, slika Franza Schlintla

Kremserjev križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Znamenje z betonsko streho je sezidano na pravokotnem temelju in ima na severni in južni strani nišo. V južni, rumeno pobarvani niši je razpelo, v severni pa spominska tabla. Znamenje je bilo leta 2006 renovirano.
Javno dostopno.

Legenda, zgodovina, pravljica

Znamenje je postavila Christine Schlintl v spomin svojemu najstarejšemu sinu in dediču, padlemu 1941 v 2. svetovni vojni.

Upodobljeni motivi / napisi

Jug: razpelo z rezljanim križanim
Sever: spominska tabla in fotografija Franza Schlintla; nemški napis v njegov spomin

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Stoji v središču vasi Zabersdorf.
Zabersdorf 3
9342 Gurk