LoginNepomukovo znamenje Krka

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Nepomukovo znamenje 1

Nepomukovo znamenje - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Nepomukovo znamenje 2

Nepomukovo znamenje - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Nepomukovo znamenje 3

Nepomukovo znamenje - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Sv. Nepomuk 1

Nepomukovo znamenje - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Sv. Nepomuk 2

Nepomukovo znamenje - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Sv. Nepomuk 3

Nepomukovo znamenje - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Sv. Nepomuk 4

Nepomukovo znamenje - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Znamenje stoji na vzhodni strani trškega mostu na severnem bregu reke Krke.
Zasnova: Nad podstavek iz lomljenca je postavljeno leseno ohišje, ki ga sestavljajo štirje leseni stebri in 12 cm širok opečnat zid na vzhodni strani. Stebri so preprosti tramovi, povezani z vencem iz smrekovine, na katerem leži ostrešje. Zatrep ima lesen opaž.

Prost dostop

Legenda, zgodovina, pravljica

Ni znano, kdaj so Nepomukovo znamenje prvič postavili. Leta 1866 so ga renovirali in 24. junija istega leta posvetili. Leta 1925 so ga ponovno obnovili. Ob urejevanju bregov l. 1955 so kip sv. Nepomuka odstranili in ga l. 1957 ponovno postavili na sedanje mesto v novo ohišje, ki ga je izdelal tesarski mojster Fritz Krassnitzer.
Svetišče ob reki naj bi obvarovalo prehod pred nesrečami. Tako v Krki še danes bdi nad popotniki sv. Nepomuk, držeč razpelo v svoji levi roki.
Še do srede 80. let 20. stol. so imeli vsako leto 16. maja k Nepomukovemu križu procesijo z lučkami. Danes imajo pri križu občasno šmarnice.

Upodobljeni motivi / napisi

Sv. Nepomuk

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Znamenje stoji na vzhodni strani trškega mostu na severnem bregu reke Krke.
Marktbrücke
9342 Gurk

Čas nastanka

neznano

Lastnik / Varuh

Trška občina Krka

Povezave k leksikonu