LoginSchmölzerjev križ

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Schmölzerjev križ

Schmölzerjev križ - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Schmölzerjev križ

Schmölzerjev križ - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Schmölzerjev križ

Schmölzerjev križ - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Schmölzerjev križ

Schmölzerjev križ - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Schmölzerjev križ

Schmölzerjev križ - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Prvotno so imeli pri p. d. Schmölzerju nasproti stanovanjske hiše svoj hišni križ. Ker je bil že zelo dotrajan, so ga v 60. letih 20. stol. podrli, Križanega pa prenesli na vzhodno steno bližnje lesene kašče.
Javno dostopen.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kmetija p. d. Schmölzer je bila v 16. stoletju podložna krškemu stolnemu kapitlju. Že 1878 je bila v lasti sedanje družine Steinwender. Križ je bil do srede 20. stoletja začetna točka lokalnih prošnjih procesij (trikrat letno). Tu so se gotovo ustavljali tudi pogrebi.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo, korpus

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Na dvorišču domačije p. d. Schmölzer.
Hundsdorf 3
9344 Weitensfeld

Lastnik / Varuh

Druž. Steinwender, p. d. Schmölzer