LoginKreuzbergerjev križ

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kreuzbergerjev križ - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kreuzbergerjev križ - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kreuzbergerjev križ - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kreuzbergerjev križ - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kreuzbergerjev križ - Slika 6
Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Križ so postavili v 70. letih 20. stoletja namesto drugega križa na dvorišču pri p. d. Kreuzbergerju. Stoji na betoniranem podstavku in ima litoželezno razpelo. Streha in hrbtna stena sta iz pločevine.

Križ je naravnan na vzhod.

Prost dostop

Legenda, zgodovina, pravljica

Pred tem je stal pri p. d. Kreuzbergerju približno 100 m nad današnjo stanovanjsko hišo zidano znamenje. Obnovljen je bil l.1866 in potem še l. 1934. V 70. letih 20. stol. ga je neki traktor tako močno poškodoval, da so ga odstranili. Kot nadomestilo je družina v neposredni bližini hiše postavila nov križ.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis v nemščini: Našim pokojnim v spomin

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Križ stoji na dvorišču pri p. d. Kreuzbergerju v Kreuzbergu pri Krki
Kreuzberg 3
9342 Gurk

Čas nastanka

20. stol.

Lastnik / Varuh

Druž. Kampl, p. d. Kreuzberger

Povezave k leksikonu