LoginSpominsko obeležje Hansa Kudlicha

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Spominsko obeležje 1

Spominsko obeležje Hansa Kudlicha - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2008

Spominsko obeležje 2

Spominsko obeležje Hansa Kudlicha - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2008

Spominsko obeležje 3

Spominsko obeležje Hansa Kudlicha - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2008

Spominsko obeležje 4

Spominsko obeležje Hansa Kudlicha - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Obeležje spominja na avstrijskega osvoboditelja kmetov Hansa Kudlicha. Odkrili so ga l. 1998 ob praznovanju 700-letnice tržne občine Krka. Takrat je tudi minilo 150 let od kmečke odveze.

Prost dostop.

Legenda, zgodovina, pravljica

Hans Kudlich se je rodili 23. 10. 1823 v Úvalnu na Češkem in umrl 11. 11. 1917 v Hoboknu (ZDA). Politk in zdravnik je zaslovel kot „avstrijski osvoboditelj kmetov“. Kot najmlajši član avstrijskega državnega sveta (Reichstag) je pri seji 26. 7. 1848 zahteval zemljiško odvezo – prenehanje podložništva in ukinitev robote ter desetine. V nekoliko spremenjeni obliki so 7. 9. 1848 sprejeli ustrezni zakon.
Kot udelženca dunajske oktobrske vstaje 1848 in vstaje v Pfalzu 1851 so Kudlicha v njegovi odsotnosti 10. 3. 1854 obsodili na smrt. Zbežal je v Švico, kjer je študiral medicino. Po izgonu je od l. 1853 živel z manjšimi prekinitvami do svoje smrti kot zdravnik v ZDA.

Upodobljeni motivi / napisi

Kudlichova maska

Nemški napis:

1823 - 1917
In Dankbarkeit dem Bauernbefreier Hans Kudlich.
Den Bauern die Freiheit und das Land.
1848 – 1998
(Iz hvaležnosti kmečkemu osvoboditelju Hansu Kudlichu Kmetom sovodo in zemljo)

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Na trgu pred stolnico.
Domplatz
9342 Gurk

Čas nastanka

1998

Umetnik / Umetnica

Manfred Odin Wiesinger

Lastnik / Varuh

Trška občina Krka

Povezave k leksikonu