LoginKostnica Pisweg

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2006

Kostnica 1

Kostnica Pisweg - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2006

Kostnica 2

Kostnica Pisweg - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2006

Kostnica, apsida

Kostnica Pisweg - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2006

Kostnica, freska Mati Božja (Majestetas)

Kostnica Pisweg - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2006

Kostnica, freska Izvirni greh

Kostnica Pisweg - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2006

Kostnica, freska Nadangel

Kostnica Pisweg - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

V starejših virih je kostnica omenjena kot »rotunda«. Kulturnozgodovinski biser najdemo sredi pokoplišča v Piswegu, jugovzhodno od župnjske cerkve. Je tipičen primer dvonadstropnih okroglih stavb (rotund), ki so jih od 12. stoletja gradili tudi zunaj Koroške. Pokrita je s kamnitimi ploščicami. Nad prizidanim severnim portalom je rimski grob. V obokanem pritličju še danes hranijo okostje. V nadstropju nosijo kupolo štiri rebra s pravokotnim profilom v obliki križa. Rebra segajo da tal. Dragocene freske iz okoli 1280 sta odkrivala Hans Viertelberger (1911) in dr. Franz Walliser (1945). Freske v slogu ostro lomljenih gub (zobčasti, steklasti slog) so deloma natanko posnete – toda v ljudski inačici – po freskah zahodne empore krške stolnice.

Prost dostop

Kostnica je pod zaščito spomeniškovarstvene službe.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kostnica od l. 1960 služi kot spomenik padlim v vojni. Na notranjih stenah so napisana imena padlih in pogrešanih v obeh svetovnih vojnah.

Upodobljeni motivi / napisi

V apsidi kostnice so upodobljeni Kristus v siju (mandorli) in angeli, na oboku nad njimi Mati Božja (Majestetas) med okronanima likoma. Takoj na desni je drevo spoznanja, izvirni greh in izgon iz raja. Na obeh straneh apside so freske z upodobitvami donatorjev in svetnikov z banderolami. Sledijo drug nad drugim v dveh vrstah prizori iz Kristusovega življenja. V oprogi je upodboljena angelska letev, na sklepniku Jagnje božje.

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Karner stoji na pokopalipču jugovzhodno od župnjiske cerkve v Piswegu.
Pisweg
9342 Gurk

Čas nastanka

13. stol.

Lastnik / Varuh

Župnija Pisweg

Povezave k leksikonu