LoginDesetninska kašča

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Desetninska kašča

Desetninska kašča - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Desetninska kašča

Desetninska kašča - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Desetninska kašča

Desetninska kašča - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Desetninska kašča

Desetninska kašča - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Severna stran ima v nadstropju tri simetrično locirana kvadratna okna – srednje je bilo zazidano. Na fasadi so deloma še ostanki ometa iz 16. stoletja, na severovzhodu in jugovzhodu so redki ostanki poslikave iz 16. stoletja: obrobni trak »leteči pes« itd.
Zelo značilni za pozno gotiko sta dve strelni lini.
Notranjost kašče je arhitekturno zgodovinsko pomembna, saj se je v kleti ohranil zelo representativni poznogotski obok, ki ga nosi slop v sredini prostora.
V nadstropju je obok s koničasto banjo in obočnimi kapami.
V 50-ih letih 20. stoletja je bilo ostrešje obnovljeno in streha krita z betonsko kritino.
Leta 2006 so kaščo, ki sedaj služi za gospodarsko poslopje, prekrili z macesnovimi skodlami.

Stavba je spomeniško zavarovana.

Dostopna je javnosti.

Legenda, zgodovina, pravljica

Arhivski podatki izrpričujejo funkcijo tega objekta kot fevdalno desetninsko kaščo. V listini iz l. 1535, kjer gre za neko posestno zamenjavo, je imenovan neki Leonhard Pirker, desetninar na Sutsch (prej Gruska). Kraj Sutsch je bil v srednjem veku gosposki center krškega stolnega kapitlja za skladiščenje zemljiških dajatev. Tudi Franciscejski kataster iz l. 1828 označuje ta objekt kot last krške gosposke.

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Stoje sredi domačije p. d. Weigand; Sutsch 7
Sutsch 7
9342 Gurk

Lastnik / Varuh

Druž. Hubert Olschnögger p. d. Weigandhof

Povezave k leksikonu