LoginSwentzlovo znamenje

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Swentzlovo znamenje 1

Swentzlovo znamenje - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Swentzlovo znamenje 2

Swentzlovo znamenje - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Swentzlovo znamenje 3

Swentzlovo znamenje - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Swentzlovo znamenje, Pietà

Swentzlovo znamenje - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Swentzlovo znamenje, Križev pot

Swentzlovo znamenje - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Swentzlovo znamenje, Bičanje

Swentzlovo znamenje - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Swentzlovo znamenje, Križani

Swentzlovo znamenje - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Swentzlovo znamenje je renesančno znamenje s figuralnimi reliefi, označeno 1532. Imenuje se po wolfsberškem svétniku Petru Swentzlu. Do l. 1636 je stalo na pokopališču kapucinskega samostana, nato pa je bilo vgrajeno v njegovem obzidju. L. 1905 so ga odkopali in prestavili pred kapucinsko cerkev.
Bogato členjen, na vseh štirih straneh srednjega dela različno oblikovan podstavek nosi s pilastri omejen slikovni segment, ki se kroglično zaključuje v štirih obočnih frontah.

Spomenik je pod zaščito spomeniškega varstva.

Javno dostopno.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ni znano zakaj je Peter Swentzel dal postaviti to znamenje. Eduard Skudnigg ga imenuje Schwenzlov steber »Schwenzelsäule«, tudi piše ime svétnika »Swenzl«. Robert Gratzer piše v kroniki Wolfsberga »Swentzl«, v vodiču občine Wolfsberg pa je zapisano »Swentzel«.

Upodobljeni motivi / napisi

Reliefi predstavljajo:
V – Križev pot
J – Križani
Z – Sočutna
S – Bičanje
Nad Križanim je ščitek s črkama P.S. za Peter Swentzl in neki hišni znak

Občina

Wolfsberg

Geografska določitev lege

Znamenje stoji na majhnem prostoru pred kapucinsko cerkvijo Alois-Huth Straße 9400 Wolfsberg
Alois-Huth-Straße
9400 Wolfsberg

Čas nastanka

1532

Lastnik / Varuh

Mestna občina Wolfsberg

Povezave k leksikonu