LoginLapidariji v Podkloštru

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Lapidariji v Podkloštru

Lapidariji v Podkloštru - Slika 1

Opis

Lapidarij je sestavljen iz rimskega nagrobnika z doprsnim portretom zakonskega para in dvema levoma ob straneh. Žena je oblečena v domačo nošo in nosi prav tak nakit, medtem ko je mož v rimski noši (sredina 2. stol. po Kr.). Original nagrobnika se je nahajal v nekdanjem samostanu (sedaj v Deželnem muzeju v Celovcu), leva pa sta čuvala do l. 1883 samostanski vhod.

Legenda, zgodovina, pravljica

Lapidariji, postavljeni pred farno cerkvijo, so iz nekdanjega benediktinskega samostana v Podkloštru.

Občina

Podklošter/Arnoldstein

Geografska določitev lege

Pred farno cerkvijo v Podkloštru.
Marktstraße
9601 Arnoldstein