LoginEvangeličansko župnišče z vzidanim pomnikom

Foto: IZI Foto 2009

Ereignisdenkmal - Bild 1

Foto: IZI Foto 2009

Ereignisdenkmal - Bild 2

Foto: Lilijana Onuk 2009

Ereignisdenkmal - Bild 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Gemeinde

Radlje ob dravi