Login(SLOVENIJA - KOROŠKA)

Fasadni ornament

Fasadni ornamenti so okras hišnih pročelij in okrasni dodatki predvsem v slogu baroka, rokokoja, klasicizma in secesije.
Poseben pečat dajejo vaškim in glavnim trgom naših mest strešni jezdeci, ure, stenske poslikave, majhne niše s svetniškimi kipi, groteskne glave v obrambo pred demoni, rokodelska znamenja/obrtniški znaki, hišne table in izveski, majhni pomoli, balkoni z umetelno kovano železno ograjo, majhni nadstreški, stilna okna in vrata.
Ljubki, pogosto neopazni detajli – od strešnega čela do kletnega okenca – pripovedujejo zgodovino hiš in kraja in pričajo o rokodelskih spretnostih in estetskem čutu. Nekateri elementi – npr. gotska okna ali ostanki fresk »gotske hiše« v Burgstraße v Althofnu – kažejo na zelo visoko starost stavbe. Drugi elementi pričajo spet o sodobnem ustvarjalnem hotenju in novih modernih spretnostih.
V vaseh in mestih pogosto izstopajo izmed drugih hiš zaradi posebne fasadne oblike predvsem javna poslopja: mestne hiše, sodišča, gostišča, rokodelske delavnice in obrtniški obrati. Na podeželju dajejo oblikovani detajli reprezentativni videz nekdanjim posestvom in večjim kmetijam. Z njimi so izražali krajevne šege in ljudsko pobožnost kmečkega prebivalstva, spominjajo pa tudi na gospodarsko uspešno obdobje nekaterih območij med razcvetom rudarstva.

Literatura:
Müllner, I./Müllner, D., Kärntner Stadelfenster. Ziegel statt Glas II, Klagenfurt: Verlag Heyn 2008.