LoginZnamenje pri cerkvi sv. Helene

Foto: Srečko Štajnbaher 2010

Pogled na znamenje iz pred Cerkve sv. Helene

Junčarjevo znamenje - Slika 1

Foto: Srečko Štajnbaher 20101

Niša s svetnikom sv. Jurijem

Junčarjevo znamenje - Slika 2

Foto: Srečko Štajnbaher 2010

Niša s svetnikom sv. Janezom Krstnikom

Junčarjevo znamenje - Slika 3

Foto: Srečko Štajnbaher 2010

Niša s svetnikom sv. Mihaelom

Junčarjevo znamenje - Slika 4

Foto: Srečko Štajnbaher 2010

Niša s svetnikom sv. Frančiškom Asiškim.

Junčarjevo znamenje - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Štirikotno slopno znamenje s piramidalno streho in členjeno s štirimi nišami v katerih so podobe svetnikov.

Upodobljeni motivi / napisi

Upodobljeni svetniki: sv. Jurij-južna stran, sv. Janez Krstnik - zahodna stran, sv. Mihael - severna stran in sv. Frančišek Asiški - vzhodni strani

Občina

Črna na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

7672

Geografska določitev lege

Znamenje stoji severno ob cerkvi sv. Helene
Župnišče Črna na Koroškem, Center 21
2993 Črna na Koroškem

Čas nastanka

17. stoletje

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Župnišče Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu