LoginZnamenje na Župnjiskem polju

Foto: Srečko Štajnabher

Znamenje na širnem polju pod lipo. Župnjisko polje leži severno od vasi Črneče.

Znamenje na Župnjiskem polju - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2010

Znamenje na Župnjiskem polju.

Znamenje na Župnjiskem polju - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2010

Pogled na znamenje.

Znamenje na Župnjiskem polju - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2010

Znamenje pod veliko lipo v ruralnem okolju.

Znamenje na Župnjiskem polju - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Kapelica je zidano, baročno znamenje, saj ima spodnji del ožji od zgornjega. Na zgornjem delu so štiri niše, od katerih so bile poslikane le tri.
Streha je piramidaste oblike, krita s »šitlni«.

Legenda, zgodovina, pravljica

Do kapelice je včasih vodila cerkvena procesija. Ob kapelici stoji lipa, ki ji ljudje ne pravijo le »farovška lipa«, ampak je to drevo dobilo ime tudi po kmetu Ažiju- »Ažijeva lipa«.
Naši predniki so postavili kapelico pod lipo in tako povezali svoj narodni simbol (lipo) s krščanstvom ter njegovimi znamenji.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.13. Arhiv Župnije Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi

V nišah so upodobljeni: v prvi Mati Božja, v drugi sv. Andrej in v tretji apostol Jakob starejši. Četrta niša ni bila poslikana. Po prenovi niše niso poslikane.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

7403

Čas nastanka

18. stoletje, obnovljeno 1987

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Župnijski urad Črneče

Povezave k leksikonu