LoginZevnikova kašča

Foto: D. Jukič 2009

Tipična koroška lesena kašča, ki je bila nekoč ponos Šimanove kmetije na Jamnici

Zevnikova kašča - Slika 1

Foto: D. Jukič 2009

Ostanki sani "pokov" za prevoz lesa ob zapuščeni Šimanovi kašči na Jamnici

Zevnikova kašča - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zevnikova kašča je narejena iz širokih desk. Vhoda, ki vodita v spodnji in zgornji prostor kašče sta polkrožno vrezana v les.
Dvoetažna, lesena kašča, ki stoji na kamnitih temeljih, je grajena v kladni konstrukciji in krita s strmo dvokapno čopasto skodlasto streho. Na slemenu strehe sta nameščena »poba«. Pritličje oklepa gank, ki sega iz zatrepnega dela preko vogala na podolžno stran kašče. Gank je nameščen tudi v strešnem zatrepu zgornje etaže. Nanj vodijo strme lesene stopnice iz spodnjega ganka. Stebri ganka so dekorativno oblikovani, ograja je eno ostenje. Pod strešnim napuščem stoji preša.

Legenda, zgodovina, pravljica

Lastniki Šimanove kmetije so umrli, kmetija propada. Dediči so kmetija Tominc z Dolge Brde.
Kašči rečejo Šimanova kašča, manj pogosto Zevnikova kašča, nihče pa Zelnikova kašča.

Upodobljeni motivi / napisi

Tipična, a žal propadajoča kašča, stoji na desni strani ceste nad domačijo. Ob njej je propadajoče orodje, sani za spravilo lesa "poki", zaraščena je s travo. Kašča žalostno propada.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

28303

Geografska določitev lege

ob kmetiji Šiman na Jamnici nad Šentanelom pri Prevaljah
Jamnica 4
2391 Prevalje

Čas nastanka

18. stol.

Lastnik / Varuh

Potočnik Simon - Šiman, p. d., Zevnik, po njegovi smrti Tominčevi z Dolge Brde

Povezave k leksikonu