LoginZabrčnikovo znamenje

Foto: Jure Viderman 2009

Zabrčnikovo znamenje

Zabrčnikovo znamenje - Slika 1

Opis

Slopno znamenje je postavljeno na visok steber. Glavni del členijo štiri niše. Znamenje pokriva štirikapna streha s salonitno kritino.
Kapela je nova in stoji na mestu, kjer je stalo staro znamenje.

Legenda, zgodovina, pravljica

Domačini znamenje imenujejo kapela, nekateri pa križ.
Od znamenja se razprostira lep razgled po dolini Drave do Dravograda, na Goriški vrh in Ojstrico. Prejšnje znamenje, oziroma kapela je bila štiristrane oblike. Leta 1989 je bila docela obrasla z grmom, ki ji je nudil nekakšno naravno zavetje. Drugih podatkov o tej stari kapeli nismo zasledili.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd 1993, str. 18; Arhiv Župnije Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi

V eni niši je leseno razpelo s Križanim. Okoli križa je venec umetnih rož.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Znamenje stoji na Črneški gori tik pod domačijo Zabrčnik, Črneška Gora 8.
Črneška gora 8
2370 Dravograd

Čas nastanka

Začetek 21. stoletja

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Družina Travar

Povezave k leksikonu