LoginStenske poslikave na Kordeževi hiši

Foto: Vinko Skitek 2009

Podoba križanega Kristusa na fasadi Kordeževe hiše

Stenske poslikave na Kordeževi hiši - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2009

Podoba sv.Florijana na fasadi Kordeževe hiše

Stenske poslikave na Kordeževi hiši - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2009

Naslikane letnice na Kordeževi hiši

Stenske poslikave na Kordeževi hiši - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Na zunanji fasadi Kordeževe stanovanjske hiše je naslikanih več stenskih poslikav. Prva je naslikana podoba Kristusa na križu. Pod njim pa je naslikana Burjakova kapela.Kot drugo je naslikano znamenje, ki prikazuje sv. Florijana, kako gasi hišo. Ob straneh sta letnici 1812 in 1689. Na tretji poslikavi so naslikane letnice gradnje in obnove hiše.

Legenda, zgodovina, pravljica

Polovica hiše je iz leta 1689, drugi del pa iz 1794. leta. O starosti pričajo poslikave na fasadi, ki jih je leta 1995 obnovil Milan Pečovnik. Podoba sv. Florijana je naslikana v priprošnjo za zaščito domačije pred ognjem in vodnimi ujmami. Ljudje ga pogosto slikajo na stanovanjske objekte za varstvo hiš in celotne domačije. V hiši je tudi zanimiv originalni tram, ki se je ohranil še od stare hiše ob požaru, na njem je letnica, ki ni dobro razvidna

Vir: g. Kordež, 11.11.2009.

Upodobljeni motivi / napisi

Naslikana je podoba Kristusa na križu in pod njim v kotu je naslikana Burjakova kapela. Druga poslikava prikazuje sv. Florijana, kako gasi hišo. Ob straneh sta letnici 1812 in 1689. Na tretji poslikavi so nalsikane letnice 1856 – 1954
1794 1995

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Križ je naslikan na steni Kordeževe hiše v Topli.
Topla 8
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

Poslikava je bila obnovljena leta 1995.

Umetnik / Umetnica

Poslikave je obnovil Milan Pečovnik.

Lastnik / Varuh

Domačija p.d.Kordež

Povezave k leksikonu