LoginVodno korito na razcepu cest Koprivna Topla

Foto: Vinko Skitek 2009

Vodno korito na razcepu cest Koprivna Topla

Vodno korito na razcepu cest Koprivna Topla - Slika 1

Opis

Vodno korito je celo leseno in novejše izdelave. Ob njem je tudi lesen enostaven tatrman, ki ima kovinsko pipo, s katero so lahko natočiš vodo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Vodno korito so postavili na mestu, kjer je pred tem stala žaga, katero so pred leti podrli. Na njenem mestu so postavili leseno brunarico in v njej uredili Turistično informacijski center Topla. V njej je poleg informacijske pisarne urejena tudi koroška čebelarska zbirka. Skupna otvoritev pa je potekala 8.decembra 2009. Zraven nje pa so postavili to vodno korito, ki služi številnim kolesarjem za kratek oddih, kjer si ob čisti koroški vodi lahko naberejo novih moči.

Upodobljeni motivi / napisi

preprost lesen tatrman s kovinsko pipo

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Vodno korito stoji ob novo postavljeni brunarici na razcepu cest Koprivna-Topla.

Čas nastanka

2009

Lastnik / Varuh

občina Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu