LoginUršnikovo znamenje

Foto: Matic Grudnik 2009

Uršnikovo znamenje

Uršnikovo znamenje - Slika 1

Opis

Slopno znamenje členi ožja baza s širšim nastavkom. Med bazo in nastavkom sta profilirana posneta robova. Nastavek členijo segmentno zaključene niše, ki so bile nekoč poslikane. Znamenje pokriva štirikapna streha, krita s pločevino, ki se zaključuje s križem.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po ustnem izročilu naj bi bilo to znamenje postavljeno v spomin na turške čase, spopade. Znamenje, ki mu ljudje pravijo tudi križ, naj bi bilo kužno znamenje. Vidno je precej daleč in je opozarjalo prebivalce na »hudo božjo šibo«, kot so bolezen kuga imenovali.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Koroški tednik, let III, št. 21/22, 3. junij 1999, str.7; Jeseničnik Katica, Moje Trbonje in Trbonjčani. Dravograd 2007, str. 57.

Upodobljeni motivi / napisi

Poslikave v nišah niso več vidne. V eni je bil upodobljen sv. Jožef, v drugi sv. Marija, v tretji je bil v preteklosti križ, v četrti niši pa poslikava ni znana.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

7412

Geografska določitev lege

Znamenje stoji ob gospodarskem poslopju na domačiji Sv. Danijel 6.
Sv. Danijel 6
2370 Dravograd

Čas nastanka

17. stoletje

Lastnik / Varuh

Rudolf Mori in Ema roj. Uršnik

Povezave k leksikonu