LoginNagrobni kamen in spominska plošča Urbanu Jarniku

Foto: Archiv Urban Jarnik

Nagrobni kamen in spominska plošča Urbanu Jarniku

Nagrobni kamen in spominska plošča Urbanu Jarniku - Slika 1

Foto: Archiv Urban Jarnik

Bernarda Fink-Inzko in Špela Filipič pri odkritju l. 2001

Nagrobni kamen in spominska plošča Urbanu Jarniku - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Marmorni nagrobnik in spominska plošča s pozlačenima napisoma sta vgrajena v notranjo steno cerkve.

Legenda, zgodovina, pravljica

Urban Jarnik (1784–1844) je bil duhovnik, pesnik, jezikoslovec, narodopisec in zgodovinar. Objavljal je v dvojezični Carinthii, kjer je urejal slovenski del revije. Izdal je prvo slovensko mladinsko knjigo s prevodi iz drugih slovanskih jezikov. Z razpravo o koroških narečjih je postal prvi slovenski dialektolog. Njegov članek o germanizaciji Koroške je prva zgodovinska in sociolingvistična razlaga pojava asimilacije. Bil je začetnik narodopisnega delovanja med Slovenci.
V Jarnikovi župniji v Možberku je imel Anton Martin Slomšek, kasnejši lavantinski škof, na binkoštni ponedeljek 1838 svojo znamenito pridigo »Dolžnost svoj jezik spoštovati«.

Narodopisno društvo Urban Jarnik je sklopu priprav na simpozij o Jarniku l. 2000 obnovilo nagrobni kamen v farni cerkvi v Možberku, kjer je Jarnik pokopan, in dodalo spominsko ploščo z Jarnikovimi verzi. Odkritje in blagoslovitev je bila 22. septembra 2001.

Upodobljeni motivi / napisi

Nagrobni kamen z nemškim napisom
Spominska plošča: Jarnikovi verzi:

Tvoje veličastvo, Večni!
Trume zvezd nam pravijo,
Kako bomo še le srečni,
Če mi k tebi pridemo!

Občina

Moosburg (Možberk)

Geografska določitev lege

V farni cerkvi v Možberku

Čas nastanka

2001 (spominska plošča)