LoginTurkov križ

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Turkov križ

Turkov križ - Slika 1

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Turkov križ

Turkov križ - Slika 2

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Turkov križ; Križanje z asistenco, levo: sv. Barbara, desno: mučenka s palmo, levo zgoraj nad oblaki: Marija kraljica s križcem in kronico (V)

Turkov križ - Slika 3

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Turkov križ; sv. Trojica (S)

Turkov križ - Slika 4

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Turkov križ; sv. Lenart (Z)

Turkov križ - Slika 5

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Turkov križ; Brezmadežna (J)

Turkov križ - Slika 6

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Turkov križ

Turkov križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Turkov križ je veliko zidano slopno znamenje s kvadratnim tlorisom. V zgornjem delu je znamenje na štirih straneh poslikano v štirih polkrožnih nišah. Niša na vzhodni strani ima levo in desno naslikani krili (podobno krilnemu oltarju). Ostale niše imajo na obeh straneh naslikane cvetlične vitice. Na severni strani je pod poslikano nišo odprtina za darove. Piramidasta streha je krita s skodlami.

Legenda, zgodovina, pravljica

Želuška vaška skupnost je poskrbela za zadnjo restavracijo leta 1990 – tedaj je znamenje tudi bilo delno na novo poslikano (umetnik: Jožef Stefan). Prejšnja, deloma še danes ohranjena poslikava pa je iz leta 1948 (umetnik: F. Jerina).

Upodobljeni motivi / napisi

V: Križanje z asistenco (Jerina), levo posebej (krilo): sv. Barbara, desno posebej (krilo): mučenka s palmo, levo zgoraj: nad oblaki Marija kraljica s križcem in kronico (Jožef Stefan)
S: sv. Trojica
Z: sv. Lenart
J: Brezmadežna

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

Na nasprotni strani ceste stanovanjske hiše p. d. Turk v Želučah, (hišna številka 9), ob križiču cest (ena vodi proti Želuški cerkvi, druga dalje skozi vas).

Čas nastanka

Neznano, poslikava iz leta 1948 (Jerina) oz. leta 1990 (restavriral Jožef Stefan)

Umetnik / Umetnica

Jerina (1948), Jožef Stefan (1990)

Lastnik / Varuh

Družina Bister, p. d. Turk

Povezave k leksikonu