LoginTri graščakove hčerke

Foto: Tomo Jeseničnik 2006

Skulptura: Tri graščakove hčere

Tri graščakove hčerke - Slika 1

Opis

Skulptura iz hrasta Tri graščakove hčerke, ki je vsebinsko naslonjena na legendo o prevaljskem jezeru, stoji ob prihodu na Prevalje z vzhodne strani v krožnem križišču v naselju Spodnji kraj pri papirniškem mostu čez Mežo.
Trodelna skulptura iz hrasta stoji v središču krožišča na železnih podstavkih brez napisa, zaokroža jih cvetni nasad skoraj vedno v barvah prevaljske občine; modre in zlate.
Tri graščakove hčerke, Marija, Barbara in Rozalija, so obrnjene v notranjost druga k drugi, z navzgor iztegnjenimi rokami se držijo za krog iz nerjavečega jekla, ki jim daje stabilnost.

Legenda, zgodovina, pravljica

Lesena skulptura Tri graščakove hčerke pozdravlja v krožnem križišču ob prihodu na Prevalje z vzhodne strani. S svojo vsebino je naslonjena na pripovedko o nastanku Prevalj in prevaljskem jezeru.
Ob ureditvi krožišča ob papirniškem mostu se je Občina Prevalje odločila, da postavi skulpturo iz hrasta, ki priča o naši preteklosti.
Vsako pripoved o nastanku Prevalj začenjamo z eno od ljudskih pripovedk, starih storij o jezeru naslovljenih Prevaljska storija, Nekoč je bilo jezero ali Pripovedka o jezeru.

P R E V A L J S K A S T O R I J A ali NEKOČ JE BILO JEZERO
Tam, kjer so se razprostirale nekoč prevaljske fužine, Farska ves in Guštanj, je ležalo nekoč jezero. Na Temeljnovem vrhu pa je živel ob obrežju imovit graščak, ki je imel tri lepe hčerke. Prvi je bilo ime Marija, drugi Barbara, tretji pa Rozalija. Kaj rade so se hčerke vozile v čolnu po jezerski gladini. Obiskovale so sosednjega graščaka na severni strani jezera, koder teče sedaj železnica. Ko so se na večer vračale domov, je hud vihar razburkal jezerske valove in premetaval ladjo kakor orehovo lupino. Ni bilo pomoči, hčerke so utonile.
Graščak je ukazal hlapcem, naj iščejo otroke, a vse zaman. Niti najmanjšega sledu ni bilo o njih.
Graščak se zaobljubi, da hoče tam, kjer bo našel trupla, sezidati svetišča. Prišla je velika vidra in prejedla v soteski pri Guštanju velikansko skalo, da je voda mogla odtekati. Še danes leži tu peč v Meži in se imenuje Votla peč, pod njo pa teče Meža.
Jezero je usahnilo in našli so trupla. Kjer je našel grof hčerko Marijo, je sezidal cerkev na čast Devici Mariji, ki se še danes imenuje Devica Marija na Jezeru. Kjer je našel hčerko Barbaro, je postavil cerkev sv. Barbare in kjer je našel Rozalijo, pa je sezidal votlino, v kateri počiva Rozalija.

Druga o Devici Mariji na Jezeru
Druga pripovedka pripoveduje samo o hčerki Mariji. In tam, kjer je oče našel njen predpasnik, stoji danes križ na župnikovem travniku.

Tretja o Devici Mariji na Jezeru
Tretja pripovedka pripoveduje, da se je Marija sama vozila po jezeru. In ko je prihrumel vihar, je iskreno molila, se priporočala svoji patroni ter ji obljubila, da bo postavila njej na čast cerkev. Bila je uslišana in je izpolnila svojo obljubo.

Francè Kotnik, STORIJE. Koroške narodne pripovedke in pravljice. Prevalje 1924.

PRAZNIK OBČINE PREVALJE
Samostojna občina Občina Prevalje je 28. novembra 1998 sprejela sklep, da objavi javni anonimni natečaj za izdelavo celostne podobe občine Prevalje s poudarkom na grbu in zastavi občine.
Prispelo je 21 prijav. Strokovna komisija je v ožji odbor uvrstila štiri prijave, po končanem izboru pa soglasno izbrala predlog avtorja Boruta Bončine, unv. dipl. arh. s Prevalj.
Svojo upodobitev je naslonil na pripovedko o nastanku Prevalj.

TRI KRONICE
Tri kronice v grbu predstavljajo graščakove hčerke, valovanje jezera je prisotno v svoji modrini po celotni površini grba.
VALOVNICA
Valovnica simbolizira prepletanje preteklosti s sedanjostjo in prihodnostjo. Prav tako ponazarja ime Prevalje, ki menda izhaja iz preva-la, čez katerega je nekoč rimska cesta vodila od Starega trga pri Slovenj Gradcu mimo Rimskega vrelca v Podjuno.
GRB
Grb je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sunitne oblike in simbolizira prevaljsko storijo.
Statut Občine Prevalje določa, da ima Občina Prevalje svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.

Na legendo o treh graščakovih hčerah NEKOČ JE BILO JEZERO / (tudi) PREVALJSKA STORIJA je naslonjena celostna podoba Občine Prevalje od leta 1999.
Odlok o uporabi na natečaju izbrane celostne podobe Občine Prevalje arh. Boruta Bončine je postal veljaven po objavi Odloka o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje (Uradni list RS, št.43/2001).

Viri: Nekoč je bilo jezero. Storije naše davnine. / Es war einmal ein See. Sagen unserer Vorzeit. Zbrala in uredila Margareta Jukič, Prevalje-Pliberk / Bleiburg, 2006; Francè Kotnik, STORIJE. Koroške narodne pripovedke in pravljice. Prevalje 1924.

Upodobljeni motivi / napisi

Upodobitev je naslonjena na ljudsko izročilo - na legendo o treh graščakovih hčerkah Mariji, Rozaliji in Barbari, ki so upodobljene. Napisov ni, vse tri upodobitve so približno enake, umetnik se je ravnal po debelini hrastovih hlodov.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Skulptura stoji v krožnem križišču ob prihodu na Prevalje z vzhodne strani v naselju Spodnji kraj.
Spodnji kraj
2391 Prevalje

Čas nastanka

Odkritje: 30. 9. 2004 v času prireditev ob Jesenskih srečanjih v prisotnosti takratnega ministra za promet RS dr. Marka Pavlihe in župana dr. Matica Tasiča

Umetnik / Umetnica

Akademski kipar, prof. likovne vzgoje Andrej Grošelj

Lastnik / Varuh

Občina Prevalje

Povezave k leksikonu