LoginPokopališki svetilnik v Globasnici

Foto: Inge Sore 2009

Pokopališki svetilnik v Globasnici

Pokopališki svetilnik v Globasnici - Slika 1

Opis

Eden redkih ohranjenih gotskih pokopaliških svetilnikov na Koroškem stoji severozahodno od cerkve pred ravno tako gotskim karnerjem.
Nad kvadratno bazo se dviguje mogočen oktogonalen steber, ki nosi »laterno« oz. »tabernakel«, kjer je odprto okence za luč. Nižje ležeča odprtina za dviganje luči na vzhodni strani je danes zazidana. Na južni strani je neprepoznaven ščitek z grbom. Kritina je novejša. Na vrhu je gotska kamnita križna roža.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ljudsko ime je »svetilnik«. Prej naj bi stal na majhni vzpetini vzhodno od kraja.

Upodobljeni motivi / napisi

Ščitek z grbom

Občina

Globasnica/Globasnitz

Geografska določitev lege

Pokopališče v Globasnici

Čas nastanka

Zg. 16. stol.

Lastnik / Varuh

Župnija Globasnica

Povezave k leksikonu