LoginSušnikovo znamenje

Foto: Jure Viderman 2009

Sušnikovo znamenje

Sušnikovo znamenje - Slika 1

Foto: Jure Viderman 2009

Freska Brezjanske Marije z Jezusom.

Sušnikovo znamenje - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Edikulno znamenje, oblikovano kot kapelica z dvokapnico členita višje ležeča plitva pokončno pravokotna niša in profiliran trikotniški zaključek, sredi katerega je naslikano Božje oko.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po ljudskem izročilu naj bi kapelica nastala na začetku tega stoletja (ok. leta 1900), po strašni poplavi reke Drave, ki teče približno 300 m od kapelice, in je hudo opustošila kraj. Voda je menda segala do mesta, kjer stoji to znamenje.
Znamenje spominja na veliko povodenj. Naši predniki so jo postavili, da bi jih božja roka obvarovala takih nesreč. Pred obnovo je bilo v trikotu zatrepa strehe naslikano božje oko, katerega je naslikal ljudski umetnik, po pregovoru: »Bog vse vidi, Bog vse ve, greh se delati ne sme.« Prav tako je bilo znamenje poslikano na prednji strani, na levo in desno od zidne niše. Tam sta bila naslikana dva ozka pravokotnika, ki sta dajala videz naslikanega stebra na svaki strani.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek. Dravograd 1993, str. 17; Arhiv Župnije Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi

Freska Brezjanske Marije z Jezusom.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

1587

Geografska določitev lege

Znamenje stoji sredi polja v zaselku Tribej, med domačijama Korošec in Sušnik.
Tribej
2370 Dravograd

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol., prenovljena v začetku 21. stoletja

Lastnik / Varuh

Freska Brezjanske Marije z Jezusom.

Povezave k leksikonu