LoginGlinikova (Stravnikova) kapela

Foto: Jure Viderman 2009

Pogled na Stravnikovo kapelo pred Glinikovo domačijo.

Glinikova kapela - Slika 1

Opis

Preprosta postbaročna kapelica zaprtega tipa s polkrožno zaključeno nišo in trikotnim čelom.
Vhod v kapelo je polkrožen. V njej je oltarni nastavek. Streha je dvokapna in pokrita s strešno opeko. Zunanjost kapele ni poslikana. Ko so jo pred leti obnavljali, so jo samo prebelili.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po legendi naj bi v času kuge pokopališče segalo vse do te kapelice, ki je takrat seveda še ni bilo. Da bi ljudje nekako ustavili kugo in širjenje pokopališča zaradi kuge, so ob neki priliki na tistem prostoru, kot žrtev bogu, pokopali živo deklico, ki naj bi bila Bučeva dekla. Nič hudega sluteče dekle so poslali k možu, ki je kopal jamo, ta pa jo je potisnil vanjo in jo živo zakopal. Na tistem mestu naj bi zato postavili to kapelico.
Kapelica je bila nekoč del križevega pota, procesij, ki so še danes za vsako veliko noč. Ob priključitvi Libelič h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev leta 1923, sta tudi Glinikova hiša in tudi njihova kapela prišli Kraljevino SHS. Zato ta kapela še danes stoji blizu mejnega prehoda z Republiko Avstrijo.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 57. Arhiv Župnije Črneče. Arhiv Župnije Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi

V preteklosti je bila v njej slika angela varuha, v trikotnem zatrepu pa Božje oko. Slednje je tudi sedaj obnovljeno v notranjosti pa je naslikana freska sv. Martina.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

12382

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob mejnem prehodu z Avstrijo, pred hišo Libeliče 36, Dravograd.
Libeliče 36
2372 Libeliče

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Danica in Jože Glinik

Povezave k leksikonu