LoginSramsičnikov križ

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Sramsičnikov križ

Sramsičnikov križ - Slika 1

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Sramsičnikov križ

Sramsičnikov križ - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Sramsičnikov križ je zelo preprost lesen križ, ki stoji ob začetku gozda v Stranjah blizu Sramsičnikove domačije. Stoji ob razpotju gozdnih poti, ki vodijo v Stranje, Koviče in Zgornjo vesco.

Legenda, zgodovina, pravljica

Odkar pomni 95-letna Sramsičnikova mama, je na tem mestu že stal lesen križ. Verjetno je bil postavljen, ker je na tem mestu razpotje. Križ, ki danes stoji tam, je postavil Marjan Einspieler, ker je stari strohnel.

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

Križ stoji ob robu gozda, ob gozdni poti, ki vodi iz Stranj v Zgornjo vesco in Koviče, ob razpotju. Križ stoji severno od Sramisčnikove domačije (Stranje 3).

Čas nastanka

Neznano

Lastnik / Varuh

Družina Einspieler, p. d. Sramsičnik

Povezave k leksikonu