LoginSmrečnikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2011

Smrečnikova kapela

Smrečnikova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Smrečnikova kapela

Smrečnikova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidana kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo uvrščamo med kapele zaprtega tipa. Pokriva jo štirikapna streha prekrita s šitlni. V notranjosti ima kapela dve polkrožno obokani stenski niši, na vsaki strani eno, ter polkrožno obokan strop in vhod. Tudi obe zunanji stenski niši sta polkrožno obokani.

Legenda, zgodovina, pravljica

Leta 1942 so partizani požgali hišo in ubili Valentina Pika ter neko žensko, ki je prišla k hiši po mleko. Verjetno se je to zgodilo po pomoti ali zaradi izdaje.
V spomin na ta dogodek so po vojni postavili križevo tablo. Prvo križevo tablo so postavili na brezo v bližini hiše kmalu po vojni kot spomin na žalostni dogodek. Sedaj pa na njenem mestu stoji kapela.
Še ena križeva tabla je bila v gozdu ob cesti postavljena pred drugo svetovno vojno, ker je menda na tem mestu strašilo. V njej je podoba Matere Božje, Srce Marijino.

Vir: Milan Vogel: Znamenja med Peco in Pohorjem. Borec, julij 1996, št. 547-548.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapela je bogato poslikana. Na desni zunanji niši je naslikana podoba sv. Huberta, na levi zunanji pa podoba sv. Jurija. V notranjosti je na levi strani naslikana podoba sv. Frančiške, na desni pa sv. Valentina. V osrednji stenski niši je naslikana podoba kronane device Marije z Jezusom. Nad vhodom v kapelo je naslikana letnica njene postavitve 1995.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Kapela stoji pri Smrečniku na Ludranskem Vrhu pod Smrekovcem, Ludranski vrh 25a, Črna na Koroškem.
Ludranski vrh 25 a
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

1995

Umetnik / Umetnica

Kosmač C.

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Smrečnik

Povezave k leksikonu