LoginSkulptura rudarja

Foto: Vinko Skitek 2009

Skulptura rudarja - Slika 1

Opis

Na družinskem grobu je poleg spominske plošče tudi skulptura rudarja, ki drži v desni roki rudarsko svetilko, v levi roki pa čez ramo drži motiko.

Legenda, zgodovina, pravljica

O rudarstvu na Peci in njenem pogorju v obdobju srednjega veka skoraj ni pisnih virov. Po svincu so leta 1226 poimenovali Pliberk oz. Bleiburg. Najstarejši pisni podatki so v računski knjigi Ernesta Železnega iz leta 1424, v kateri je omenjen račun za štirinajst škafov svinčeve rude.
Rudarji v srednjem veku niso uživali kakšnih posebnih pravic in zaščite. Prvi rudniški red za Avstrijo, ki ga je leta 1517 izdal cesar Maksimiljan, je dal osnovo za oblikovanje posebnega stanu rudarjev.
Tudi v Črni na Koroškem se je zaradi pridobivanja svinca in cinka izoblikovala poklicna skupina rudarjev. Tik pred drugo svetovno vojno je v rudniku delalo 1138 rudarjev, po drugi svetovni vojni pa se je njihovo število še povečalo.

Vir: Stanko Uran, Franc Mežnar, 300 let Mežiški rudniki. 300 let Mežiški rudniki. Mežica 1965, str. 32; Karla Oder, Rudarji Rudnika Mežica: [s poudarkom na obdobju 1918-1947]: magistrsko delo. Prevalje 1995.

Upodobljeni motivi / napisi

Skulptura rudarja

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Skulptura je del spomenika družine, ki ima svoj grob na pokopališču v Črni.

Čas nastanka

Druga polovica 20. stoletja

Povezave k leksikonu