LoginSitarjeva kapelica

Foto: Matic Grudnik 2009

Sitarjeva kapelica.

Sitarjeva kapelica - Slika 1

Opis

Kapelica z nišama ob straneh je kvadratnega tlorisa in masivnega videza. Nad polkrožno zaključenim vhodom je trikotni zatrep.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po mnenju Sitarjevega gospodarja je bil ta križ – kapelica zgrajen leta 1728, kajti pred leti se je pri njegovi obnovi še razbrala letnica gradnje. Kapelico so takrat pobelili, na levi in desni strani so bile freske, ki so danes zelo slabo vidne. V njej so bili trije dragoceni kipi, Marije Magdalene, Marije in Jezusa na križu. Pred približno desetimi leti so ukradli kipa obeh Marij, pred šestimi leti pa še kip Jezusa s križa.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd. Dravograd, 1993, str. 72; Katica Jeseničnik, Moje Trbonje in Trbonjčani. Dravograd 2007, str. 55.

Upodobljeni motivi / napisi

V trikotniku je naslikano božje oko, ostale freske so zelo slabo vidne.
V notranjosti kapelice je slika Device Marije.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

11704

Geografska določitev lege

Ob cesti iz Bukovja v Trbonje
Sv. Danijel 9
2371 Trbonje

Čas nastanka

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Sitar

Povezave k leksikonu