Login



Perzonali

Foto: Tomo Jeseničnik 2009

Perzonali na Prevaljah

Perzonali - Slika 1

Opis

Pet stanovanjskih hiš, v sedanjem zaselku Perzonali, na koncu zahodne strani Prevalj, ki je v prvem katastru Farna vas označena kot Dolge njive, so zgradili sredi 19. stoletja, v času največjega razcveta železarne. Na vrtovih ob blokih je bilo polno fižolovk, da je kraj izgledal kot "posušeni gozd".

Danes je podoba perzonalov odraz sodobnosti, vseeno pa ostaja duh stanovanjske dediščine preteklosti, ki pa jo obnavljajo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Stanovalci perzonalov, delvskih blokov, so si drvarnice postavili preblizu reke, so ob hudi povodnji 30. oktobra 1926 ostali brez vsega imetja. Takrat je bila to najhujša poplava v dolini, "stoletna voda", ki menda vedno pride. Meža je odnašala hlode, drva, izruvana drevesa, pohištvo in razno ropotijo. Od enega izmed perzonalskih blokov je podivjana Meža odtrgala tudi precejšen del vogala skupne pralnice.

Upodobljeni motivi / napisi

Prvo delavsko naselje v času Železarne Prevalje

Večstanovanjske zidane stavbe postavljene na obrežje reke Meže so namenili družinam železarniških delavcev in leških rudarjev, pozneje so v njih živeli tudi rudarji sosednjih rudnikov. Stanovanja so bila majhna,večinoma s kuhinjo in eno sobo ter s skupnim straniščem na koncu hodnika za celo nadstropje. V kuhinjah so gospodinje že kuhale na štedilnikih - "šparhertih". Za hišami ob Meži so si stanovalci postavili drvarnice, nekateri tudi hleve za prašiče, koze in kokoši. Perzonalske gospodinje so prale v skupnih pralnicah v spodnjih kletnih prostorih blokov. Med perzonali in cesto so imeli stanovalci vrtove, neograjene, vendar razdeljene na grede, na kate

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Perzonali, nselje Prevalj na skrajnem zahodu
Perzonali
2391 Prevalje

Čas nastanka

v drugi polovici 19. stol.

Povezave k leksikonu