LoginMarija sedem žalosti

Foto: Josef Dullnig 2009

I. Upodobitev Jezusa v templju

Marija sedem žalosti - Slika 1

Foto: Josef Dullnig 2009

II. Beg v Egipt

Marija sedem žalosti - Slika 2

Foto: Josef Dullnig 2009

III. Dvanajstletni Jezus poučuje v templju

Marija sedem žalosti - Slika 3

Foto: Josef Dullnig 2009

IV. Jezus sreča svojo Mater na križevem potu

Marija sedem žalosti - Slika 4

Foto: Josef Dullnig 2009

V. Jezus umrje na križu

Marija sedem žalosti - Slika 5

Foto: Josef Dullnig 2009

VI. Pietà

Marija sedem žalosti - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Šest znamenj z upodobitvami Marijinih sedmero žalosti, sedma pa je v cerkvi Luschen.
Znamenja je pozidal Herbert Assaloni s sodelavci in jih pokril s skodlami.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na željo župnije so jih napravili kot skupinsko delo.

Upodobljeni motivi / napisi

Upodobitve »Marijinih sedmero žalosti«:
I. Darovanje Jezusa v templju
II. Beg v Egipt
III. Dvanajstletni Jezus poučuje v templju
IV. Jezus sreča svojo Mater na križevem potu
V. Jezus umrje na križu
VI. Pietà
VII. Sedma postaja v cerkvi: Vstajenje

Občina

Moosburg (Možberk)

Geografska določitev lege

Na poti od pokopališča do cerkve Luschen

Čas nastanka

20. stoletje

Umetnik / Umetnica

Akad. slikar W. Lössl

Povezave k leksikonu