LoginŠulerjeva kašča

Foto: Lilijana Medved 2009

Selovec, Šulerjeva kašča s prizidkom za prešo

Šulerjeva kašča - Slika 1

Foto: Lilijana Medved 2009

Originalna lesena vrata v Šulerjevo kaščo

Šulerjeva kašča - Slika 2

Foto: Lilijana Medved 2009

Šulerjeva kašča, vrezana letnica 1885 na leseni kladi preše

Šulerjeva kašča - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

V okviru Šulerjeve domačije stoji lesena cimprana kašča s kamnito obokano kletjo. Pokriva jo skodlasta, čopasta streha širokih napuščev. Ohranjeno je izvirno stavbno pohištvo. V naknadnem, lesenem prizidku se nahajata dve klasični preši za sadje, z letnico 1885.

Občina

Dravograd

Evidenčna številka dediščine

7438

Geografska določitev lege

Kašča stoji v okviru Šulerjeve domačije, katera se nahaja jugovzhodno od cerkve sv. Neže.
Selovec 45
2373 Šentjanž pri Dravogradu

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

Srečko Grilt

Povezave k leksikonu