LoginSevčnikova kapela

Foto: Gorazd Kotnik 2010

Sevčnikova  kapela - Slika 1

Opis

Kapela je zidana in zaprtega tipa.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelico so postavili v zahvalo za srečno vrnitev sina iz pruske vojske.
Pred leti so iz nje ukradli kip Janeza Krstnika.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti kapele sta kipa Marije in Jezusa ter fotografija neznane osebe; strop je na novo poslikan z zvezdnatim nebom.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Kapela stoji ob pešpoti na posestvu domačije Sevčnik, Selovec 37, Dravograd.
Selovec 37
2370 Dravograd

Čas nastanka

ni znano

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Joža Grilc

Povezave k leksikonu