LoginSekalova kašča

Foto: Aleksander Ocepek 2006

Sekalova kašča v Šentanelu

Sekalova kašča - Slika 1

Opis

Kaščo je leta 1863 zgradil prapraded sedanjega starejšega gospodarja, tesarski mojster je bil Josef Potočnik. Stavba je lesena, dvocelična, nadstropna z iz laporja zidano kletjo. Leseni del stavbe je dvignjen nad kamnit zidan del kleti. Do zgornjega prostora je bil dostop po stopnicah in po majhnem ganku. Kašča je brez oken, le v zgornjem delu ima zračne line. Pokrita je bila delno s slamo, delno s šitlni, v novejšem času pa s cementno kritino. Namenili so jo hrambi kmečkih pridelkov, žita, moke, mesa in mošta. Kot izjemen tesarski izdelek je varovana tudi kot spomenik kulturne dediščine.

Upodobljeni motivi / napisi

Njeno čelno stran krasi "gank", dekoravtivna je tudi medetažna stopnica.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

7709

Geografska določitev lege

Šentanel 22, Prevalje
Šentanel 22
2391 Prevalje

Čas nastanka

1863

Umetnik / Umetnica

Tesarski mojster je bil Josef Potočnik.

Lastnik / Varuh

Sekalo Ludvik st., kmet, p. d. Sekau

Povezave k leksikonu