LoginSchobererjev križ

Foto: Norbert Cech 24.09.2009

Schoberjev križ, Wieting

Schobererjev križ - Slika 1

Foto: Norbert Cech 24.09.2009

Schoberjev križ, Jezus na križ

Schobererjev križ - Slika 2

Foto: Norbert Cech 24.09.2009

Schoberjev križ, križanje

Schobererjev križ - Slika 3

Foto: Norbert Cech 24.09.2009

Schoberjev križ, križev pot

Schobererjev križ - Slika 4

Foto: Norbert Cech 24.09.2009

Schoberjev križ, snemanje s križa

Schobererjev križ - Slika 5

Foto: Norbert Cech 24.09.2009

Schoberjev križ, nova bakrena streha

Schobererjev križ - Slika 6

Foto: Norbert Cech 24.09.2009

Schoberjev križ, letnica 1628

Schobererjev križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Schoberjev križ stoji na severnem koncu Wietinga, direktno ob deželni cesti. Je pod zaščito spomeniško varstvene službe. Imenuje se tudi kužni križ, ker so tu pokopavali žrtve kuge. Po svoji obliki je tako imenovan kamniti slop. Gre za marmornati blok z reliefnimi upodobitvami Kristusovega trpljenja, verjetno je predelan rimski kamen. Na podnožju je letnica 1628.
Opis: Štirikoten monolit, umetniško obdelan marmornati blok, šotorasta streha s pločevinasto kritino.
Reliefi so verjetno iz sr. 17. stol., stilno gotski, renesančni in zgodnje baročni. Upodobitve imajo renesančne loke, reliefi so delno zelo poškodovani.

Legenda, zgodovina, pravljica

Do l. 1956 je ta križ stal na nasprotni strani ceste, kjer so bile nekoč pokopane žrtve kuge, zato so ga imenovali tudi kužni križ. Je eden od skupno samo 11 kamnitih stebrov na Koroškem te najstarejše oblike znamenj (vsi imajo na jug orientirana križanja).
Tu so včasih tudi blagoslovili pokojnika pogrebu ali pa podeljevali enega od blagoslovov pri procesiji sv. Rešnjega Telesa.

Upodobljeni motivi / napisi

Križev pot, Križanje, Križani z asistenco, snemanje s križa, letnica na podstavku 1628.

Občina

Klein St. Paul

Evidenčna številka dediščine

35181

Geografska določitev lege

33 m severno od Wietinga, ob zvezni cesti, k. o. Wieting, štev. zemljišča 461/2
Wieting
9373 Klein St.Paul

Čas nastanka

17. stol.

Umetnik / Umetnica

Verjetno italijanski umetnik iz sr. 17. stol.

Povezave k leksikonu