LoginKovačija Rebernik

Foto: arhiv družine Rebernik Archiv

Rebernikovi predniki pred kovačijo na Prevaljah

Rebernikova kovačija - Slika 1

Foto: Tomo Jeseničnik 2006

Bernard Rebernik ob odprtem ognjišču v svoji kovačiji Rebernik

Rebernikova kovačija - Slika 2

Foto: Tomo Jeseničnik 2006

Ohranjena kovačija Rebernik v Trgu na Prevaljah ob glavni cesti skozi Mežiško dolino

Rebernikova kovačija - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Pritlična zidana stavba z ohranjeno kovaško delavnico (1914) in prizidkom (1924), v katerem je kad z vodo za kaljenje. Ohranjeno je originalno odprto ognjišče z mehom in kovaško orodje. Kovačija, ki slovi po svojih kovaških izdelkih, je v rednem obratovanju.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kovačija Rebernik
Na lokaciji današnje Rebernikove kovačije so kovali že od srede 19. stoletja.
Družina Rebernik izhaja iz današnje avstrijske Koroške in sicer iz Bistrice pri Pliberku. Florjan Rebernik se je pred preselitvijo na Prevalje izučil kovaške obrti v dveh tovarnah: Sagen- und Eisenwerke Herrschaft Missling in Bauunternrhmung Galimberti – Sard. Ohranjena potrdila so bila izdana leta 1900. Današnjo posest na Prevaljah je Florjan Rebernik kupil od grofa Thurna Valsassine 22. januarja 1914. Kupil je hišo Farna vas 122 z vrtom ter se z družino priselil na Prevalje. Hiša, ki jo je kupil, je že bila opremljena z elektriko, kar je bilo za tiste čase zelo napredno. Obstaja načrt razporeditve električne energije po hiši iz leta 1912. Iz načrta hiše je razvidno, da je bila delavnica sestavni del bivalnih prostorov oz. hiše in skozi njo je bil vhod v hišo, saj je bila na vzhodni strani urejena lesena šupa. Delavnica je bila odprta, pozneje pa so napravili steno in vhodna vrata v delavnico ter šupo zaprli.

Upodobljeni motivi / napisi

Že od leta 1840 dalje stoji ob mostu proti Lešam na Prevaljah kovaška delavnica z odprtim ognjiščem, ki je bila nekoč namenjena podkovanju konj in drugim kovaškim delom, danes pa služi bolj umetnostnemu kovaštvu.

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

25831

Geografska določitev lege

Trg 26, Prevalje ob mostu čez Mežo
Trg 26
2391 Prevalje

Čas nastanka

1840

Lastnik / Varuh

Bernard Rebernik že četrti rod Rebernikovih

Povezave k leksikonu