LoginŠercarjeva štala, Nonča vas

Foto: Uši Sereinig 2009

Šercarjeva-štala, južna stran

Šercarjeva štala, Nonča vas - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2009

Šercarjeva-štala, rozeta, letnica

Šercarjeva štala, Nonča vas - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Šercarjeva-štala, detajl

Šercarjeva štala, Nonča vas - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2009

Šercarjeva-štala, detajl

Šercarjeva štala, Nonča vas - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2009

Šercarjeva-štala, južna stran

Šercarjeva štala, Nonča vas - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Obe prečni fasadi nekdanjega gospodarskega poslopja sta členjeni z lizenami in imata odprtine, ki jih tvorijo na različne načine razvrščeni opečni elementi. V zatrepu, na južni strani, je opečnata rozeta, pod njo je zabeležena letnica gradnje: 1927 in inicialki F. N.

Legenda, zgodovina, pravljica

Šercarjeva kmetija je bila v preteklosti ena največjih v okolici. K njej je spadala tudi Klepernikova domačija, ki pa se je že pred leti podrla. Tam je stal Klepernikov križ – sedaj je na tem mestu novi krajevni križ. Šercarjevo kmetijo so potomci prodali.

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Nonča vas 14, ob glavni cesti (Bleiburger Bundesstraße)
Eindersdorf/Nonča vas 14
9150 Einersdorf/Nonča vas

Čas nastanka

1927

Lastnik / Varuh

Kurt Jesch

Povezave k leksikonu