LoginRudniški rovi v Heleni

Foto: Vinko Skitek 2009

Rudniški rovi v Heleni

Rudniški rovi v Heleni - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2009

Rudniški rovi v Heleni

Rudniški rovi v Heleni - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2009

Rudniški rovi v Heleni

Rudniški rovi v Heleni - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

V radiusu 20 metrov se nahajajo 4 vhodi v rudnik, vendar je eden od njih zasut, ostali pa so zaprti, tako da vhod v rudnik ni možen.

Legenda, zgodovina, pravljica

V obdobju med obema vojnama je rudnik svinca in cnka obsegal rudišče trikotne oblike s površino 10 km2 z revirji Stari Fridrih, Peca, Graben, Naveršnik, Srednja cona, Triurno rudišče, Fridrih, Moreing, Jug, Unionska prelomnica, Igerčevo, Staro Igerčevo in Helena.
Delo so v jami so organizirali v okviru zgornjega in spodnjega dela. K spodnjemu delu so v 30. letih prištevali vsa obzorja od Glančnikovega rova navzdol in dve obzorji navzgor, zgornji, starejši del je predstavljala Helena in vsi zgornji horizonti. Tu ni bilo nameščenih dvigal in "pump" (iz nem. die Pumpe), temveč so vso "moč" rudnika namestili v spodnjem delu.

Vir: Gorazd Pečovnik, Svinčeni rudnik v Mežiški dolini. (Tema za zaključni izpit). Gimnazija Ravne na Koroškem 1960, str. 10; Karla Oder, Rudarji rudnika Mežica in njihovo delo v obdobju 1918 do 1947. Prispevki za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions á l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte ISSN: 0353-0329.- Letn. 46, št. 1 (2006), str. 125-144.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Rudniški rovi se nahajajo v gozdu pred zaselkom Helena

Povezave k leksikonu