LoginGrobnica sv. Rozalije

Foto: Franci Štrekelj 2006

Sv. Rozalija počiva na ležišču izkopanem v skalo s privzdignjenim vzglavjem na levi strani, zaščitena z ograjo in lesenim nadstreškom.

Grobnica sv. Rozalije - Slika 1

Opis

Grobnica sv. Rozalije je vklesana v skalo in zaščitena z lesenim nadstreškom. Prvotno je bil kip ležeče Rozalije lesen, od leta 1987 pa je kip iz mavca. Grobnica je bila leta 2003 obnovljena, obnovitvena dela je vodil Maks Paradiž, ki je tudi poskrbel za osvetlitev.
Do grobnice vodi kratka pot, po nekaj stopnicah iz kamnov, ki se odcepi od peš poti na pokoplaišče Brabara.
Grobnica je bila razsvetljena že v stari Jugoslaviji, ko je za razsvetlitev poskrbel slaščičar Kotnik, bližnji sosed nasproti Brančurnikove gostilne.

Legenda, zgodovina, pravljica

Nekoč je bilo jezero. Vsako pripoved o nastanku Prevalj začenjamo z eno od ljudskih pripovedk, starih storij o jezeru. Nekoč je bilo jezero in pri Temelnu v Zagradu je stal grad. Tri grajske hčerke, ki so se vozile po jezeru, so v nenadnem viharju utonile. Dva na smrt obsojena ujetnika sta si odkupila življenji s tem, da sta razbila Votlo peč. In ko je jezero odteklo tam pod Votlo pečjo, je dal graščak na mestih, kjer so našli hčerki, sezidati cerkvi – v spomin na Marijo cerkev sv. Device Marije na Jezeru, v spomin na Barbaro cerkev sv. Barbare in Rozaliji votlino (grobnico) pod cerkvijo sv. Barbare. [Zapisala: dr. Franc Kotnik, dr. Franc Sušnik].

Upodobljeni motivi / napisi

Upodobljena je sv. Rozalija, ki leži v votlini obdana s cvetjem. Ponoči je osvetljena.

Občina

Prevalje

Geografska določitev lege

Grobnica pod pokopališčem in cerkvijo sv. Barbare na Zagradu, Prevalje
Zagrad
2391 Prevalje

Čas nastanka

Ni znano

Lastnik / Varuh

Župnija Prevalje

Povezave k leksikonu